Asiallinen kohtelu

Lääkärien ja hoitajien tulee kertoa asiallisesti, miten aborttiprosessi etenee ja miten asiakkaan tulee toimia. Terveydenhoitohenkilökunta ei saa yrittää ohjailla naisen päätöstä suuntaan tai toiseen. Hoitohenkilökunnalla ei ole oikeutta moralisoida tai kritisoida naisen päätöstä. Lääkärin kieltäytyminen aborttilähetteen kirjoittamisesta tai raskaudenkeskeytyksen suorittamisesta on lainvastainen. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, vaadi välittömästi pääsyä toiselle lääkärille.

Tilanteen kartoittamiseksi lääkärin tulee kysyä käytetystä ehkäisymenetelmästä. Vaikkei ehkäisyä olisikaan käytetty, kannattaa sekin kertoa rehellisesti. Terveydenhoitohenkilökunnalla ei ole oikeutta esittää moralisoivia kommentteja ehkäisyn käyttämättä jättämisestä. Jatkossa käytettävästä ehkäisymenetelmästä on tärkeä keskustella. Lääkärin tulee kertoa eri ehkäisyvaihtoehdoista asiallisesti, eikä hän saa painostaa minkään tietyn ehkäisymuodon käyttöön.

Lääkäreitä velvoittaa lääkärinvala. Lääkäreillä ja hoitajilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. He eivät voi kertoa raskaudenkeskeytyksestä eivätkä muistakaan terveydentilaasi koskevasta seikasta ulkopuolisille.

Jos kohtaat epäasiallista kohtelua, painostusta, vaitiolovelvollisuuden rikkomista tai lain sinulle suomaa oikeutta saada raskaudenkeskeytys loukataan, voit kannella asiasta potilasturvalautakuntaan.


Muut sivut:

Perusfaktat abortista
Raskaudenkeskeytyksen menetelmät
Psyykkiset ja fyysiset vaikutukset
Tuki
Asiallinen kohtelu