Perusfaktat abortista

Abortti tarkoittaa keinotekoista raskaudenkeskeyttämistä. Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 aborttia (vuonna 2010 10 242) ja määrä on ollut laskussa koko 2000-luvun. Kaikista Pohjoismaista Suomessa tehdään keskimäärin vähiten raskauden keskeytyksiä.

Laki raskauden keskeyttämisestä sallii keskeytyksen naisen pyynnöstä, kun hänen esittämänsä perustelut vastaavat laissa mainittuja edellytyksiä. Yhden lääkärin päätöksellä keskeytys voidaan tehdä ennen 12. raskausviikon täyttymistä, jos nainen on alle 17-vuotias tai yli 40-vuotias tai hän on synnyttänyt neljä lasta. Kahden lääkärin lausunto tarvitaan, kun keskeytys tehdään ennen 12. raskausviikon täyttymistä tilanteissa, joissa lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat naiselle huomattava rasitus, kun raskaaksi tuloon liittyy rikos tai jos äidin tai isän sairaus vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta. Kun raskauden kesto on yli 12 viikkoa, voidaan keskeytys näissä tilanteissa tehdä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran päätöksellä. Raskauden kestoajasta riippumatta voidaan keskeytys tehdä kahden lääkärin päätöksellä, jos raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen aiheuttaisi naisen hengelle tai terveydelle vaaran. Valviran päätös tarvitaan tilanteissa, joissa keskeytystä haetaan sikiön vaikean sairauden tai ruumiinvian vuoksi.

Pääosa (yli 90 %) keskeytyksistä maassamme tehdään sosiaalisin perustein. Näissä tilanteissa perhesuhteilla, taloudellisella tilanteella, työtilanteella, asumisella ja tulevaisuudensuunnitelmilla on vaikutusta asian ratkaisuun.

Eniten raskaudenkeskeytyksiä tekevät 20-24-vuotiaat. Toistaiseksi keskeytykseen tulijan on kerrottava abortille syy. Käytännössä  abortti myönnetään kaikille, jotka sitä pyytävät, kun raskaus on kestänyt alle 12 viikkoa.

12 raskausviikkoon asti keskeytysmenetelmä on joko lääkkeellinen tai kirurginen. 12 raskausviikon jälkeen tehdään ainoastaan lääkkeellisesti käynnistetty kohdun tyhjennys.

Abortti tehdään sairaalassa, jonne saa lähetteen oman terveyskeskuksen lääkäriltä,  opiskeluterveydenhuollosta, YTHS:n lääkäriltä tai yksityislääkäriltä. Abortin hinta määräytyy oman paikkakunnan terveyskeskusmaksujen, lääkärikäyntien määrän ja keskeyttämistavan mukaan. Vähävaraisuus ei ole este hoidon saamiselle.


Muut sivut:

Perusfaktat abortista
Raskaudenkeskeytyksen menetelmät
Psyykkiset ja fyysiset vaikutukset
Tuki
Asiallinen kohtelu