Psyykkiset ja fyysiset vaikutukset

Abortti fyysisenä kokemuksena

Raskaus merkitsee suurta muutosta kehon tavanomaiselle hormonitoiminnalle. Hormonitoiminnan muutokset aiheuttavat raskauden aikana ilmenevät oireet kuten pahoinvoinnin. Oireet ovat yksilöllisiä ja toiset kokevat ne voimaakkaampina kuin toiset.

Raskaudenkeskeytys merkitsee suurta muutosta alkuraskauden aikana muuttuneeseen hormonitoimintaan. Toimenpiteen aiheuttamat fyysisesti ja etenkin psyykkiset oireet liittyvät olennaisesti prosesessissa ja sen jälkeen tapahtuviin hormonitoiminnan muutoksiin. Nämä muutokset voivat aiheuttaa mielialan vaihteluja, ahdistuneisuutta tai masennusoireita. On hyvä tietää, että muutokset mielialassa saattavat johtua fyysisestä syystä, eli hormonitoiminnan muutoksista ja useimmiten mieliala tasaantuu kun hormonitoiminta abortin jälkeen palaa normaaliksi.

Abortti psyykkisena kokemuksena

Abortti on jokaiselle yksilöllinen kokemus. Sitä ei tarvitse kokea henkisenä järkytyksenä. Abortin tekemisestä ei tarvitse tuntea häpeää. Abortti voi kuitenkin olla henkistä tasapainoa heiluttava kokemus. Lähteenä on käytetty psykologi Viveka Kaurasen artikkeleita.

Raskauden toteaminen

Raskauden todettua on hyvä muistaa, ettei kukaan ole raskauden alkamisesta vastuussa yksin. Abortin pohtimispäätöksen kanssa ei kannata jäädä yksin! Kaikki mahdollinen tuki ja keskusteluapu kannattaa ottaa vastaan.

Päätöksen pohtiminen

On tärkeää, että päätös on oma eikä perustu painostukseen. Mitä selkeämmin valintansa kykenee omista lähtökohdistaan itselleen perustelemaan, sitä helpompi sen kanssa on elää. Vaikka harkinta-aika on rajattu, ei päätöstä kannata tehdä hätiköiden. Aikaa on riittävästi, kun vain uskaltaa rauhoittua.

Järkisyiden ohella myös tunteet ovat tärkeä tietolähde hyvälle ja oikealle ratkaisulle. Jos tunteet ovat yhtä sekavaa mylläkkää tai mikään ei tunnu miltään, kehon rentouttaminen ja mielen rauhoittaminen esimerkiksi hengitykseen keskittymällä voivat auttaa. Nimien antaminen tunteille helpottaa niiden kanssa pärjäämistä.

Jos järki ja tunne ovat eri mieltä tilanteen ratkaisusta, kannattaa kummallekin antaa vuorotellen puheenvuoro ja kuunnella rauhassa, mitä ne sanovat. Otsikoiden “Järki sanoo” ja “Tunne sanoo” alle voi kirjoittaa perusteluja, joita ne tuekseen esittävät. Sitten voi arvioida, mitkä perusteluista ovat totta ja itselle merkityksellisimpiä.

Tuki on tärkeää

Asiaa kannattaa pohtia myös yhdessä sellaisten läheisten kanssa, jotka kokee turvallisiksi ja luotettaviksi. Myös ammattiapua voi hakea pohdintansa tueksi. Kukaan ei voi tehdä ratkaisua naisen puolesta, mutta omien mietteiden ääneen puhuminen usein selkiyttää omia ajatuksia, ja toisen tarjoamat näkökulmat voivat avartaa.

Kun ratkaisu on abortti

Aborttitoimenpiteen yhteydessä keskeistä on psyykkisen turvallisuuden tunteen lujittaminen ja tuki tehdylle päätökselle. Kun ratkaisu perustuu huolelliseen harkintaan, voi luottaa, että se on valittavissa olevista itselle paras tai ainakin vähiten huono. Jos sairaalan käytäntöihin sopii, tukihenkilön mukaan ottaminen voi helpottaa aborttiin tulijan oloa. Sairaalaan voi ottaa mukaan musiikkia korvakuulokkeilla kuunneltavaksi tai lukemista, johon uppoutuminen voi tehdä odottelun helpommaksi.

Abortin jälkeen

Abortin jälkeen monet kuvaavat päällimmäisenä tunteena helpotusta: ei-toivotun raskauden kriisi on ratkaistu, kaikki odottaminen on takana ja toimenpiteestä on selvitty, elämä jatkuu. On kuitenkin hyvin yksilöllistä, miltä abortti jälkeenpäin tuntuu ja kuinka pitkään sen psyykkinen läpityöstäminen kaikkinensa kestää.

Psykologi Viveka Kaurasen mukaan tieteellinen tutkimus ei tue käsitystä siitä, että alkuvaiheen raskauden aikana tehty  ensimmäinen abortti olisi mielenterveyden kannalta erityisen riskialtista. Keskeytyspäätöksen  psyykkinen merkitys on eri naisille hyvin erilainen riippuen siitä, mistä syystä ja millaisessa elämäntilanteessa keskeytykseen on päädytty.

Raskaat ja synkät tunteet raskaudenkeskeytykseen liittyen eivät tarkoita psyykkistä sairastumista tai sitä, että ratkaisu olisi ollut väärä. Erilaiset tunteet voivat olla myös osa normaalia reagointia ja toipumista.

Mahdollisuus valita oma tiensä

Abortti voi olla voimaannuttava kokemus, joka vahvistaa näkemystä itsestä vastuullisena toimijana, joka kykenee omilla valinnoillaan vaikuttamaan elämäänsä. Syyllisyyttä tai häpeää, jotka aborttiin liittyvässä julkisessa keskustelussa usein nousevat esiin, ei tarvitse väkisin yrittää itsestä kaivella. Aborttipäätökseen saa olla tyytyväinen. Mahdollisuudesta päättää raskauden jatkamisesta tai keskeyttämisestä voi iloita.

Abortin jälkeen saa surra

Jos suhde alkioon on naiselle ensisijaisesti äidin ja lapsen suhde, on luonnollista, että aborttiin liittyy surua ja ikävää. Menetettyä lasta ja omaa äitiyttä on oikeus surra, vaikka valinta on ollut oma. Surua saa tuntea silloinkin, kun päätös tuntuu samaan aikaan oikealta. Suru helpottuu suremalla, ei päättämällä, ettei sureta. Jos jotkut konkreettiset teot tuntuvat auttavan menetyksen käsittelyssä, sellaisia kannattaa tehdä.

Mitä jos kaduttaa?

Joskus abortti voi jälkeenpäin kaduttaa. Silloin on hyvä palauttaa mieleen, miten asiat päätöksenteon aikaan olivat ja miksi valitsi kuten valitsi. Jälkiviisastelu on helppoa, mutta usein epäreilua. Syyllisyyden tunne voi auttaa näkemään omat arvot ja tavoitteet entistä kirkkaammin, mutta pidemmän päälle itsesyytöksiin uppoutuminen ei jalosta, korjaa eikä kannata. Tapahtunut täytyy ja sen saa hyväksyä.

Abortin jälkeen saa olla itselleen hyvä

Abortin jälkeen on tärkeää kohdella itseään hyvin, pitää itsestään huolta kaikin tavoin ja antaa itselleen lupa tuntea juuri sellaisia tunteita kuin tuntee, niin kepeitä kuin kipeitäkin. Minkäänlainen itsensä rankaiseminen ei ole tarpeen. Jos mieliala laskee ja olo jumiutuu alakuloiseksi, toimintakyky alkaa kärsiä ja psyykkinen tila voi muuttua ahdistukseksi tai masennukseksi. On tärkeää muistaa, että psyykkiseen vointiin vaikuttavat vahvasti myös raskaudenkeskeytyksestä johtuvat hormonotasapainon muutokset. Monesti olo tasaantuu kun hormonitoimintaa palautuu normaaliksi. Jos tunnet olosi ahdistuneeksi, masentuneeksi tai muuten psyykkisesti pahaksi niin ota yhteyttä mielenterveyden ammattilaisiin!

Lähde:

Abortti ja psyykkinen hyvinvointi, Viveka Kauranen (18.10.2010)


Muut sivut:

Perusfaktat abortista
Raskaudenkeskeytyksen menetelmät
Psyykkiset ja fyysiset vaikutukset
Tuki
Asiallinen kohtelu