Raskaudenkeskeytyksen menetelmät

Raskaus voidaan keskeyttää kahdella tavalla, joko kirurgisesti tai lääkkeellisesti.

Lääkkeellinen raskauden keskeytys

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2000. Sen käyttö on lisääntynyt nopeasti; nykyisin yli 70% alkuraskauden keskeytyksistä toteutetaan lääkkeillä. Lääkkeellinen vaihtoehto on tehokas ja turvallinen alle 9 viikon raskauden keskeytyksissä. Raskaus keskeytyy lääkkeillä jopa 98 %:ssa tapauksissa. Viikoilla 9–12 lääkkeellinen keskeytys on myös rutiinikäytössä, mutta se on jonkin verran hitaampi ja lääkeannos joudutaan usein toistamaan. Menetelmää käytettäessä otetaan kahta eri lääkeainetta 1–3 päivän välein. Ensimmäinen lääkeaine, mifepristoni, estää raskauden jatkumiselle välttämättömän keltarauhashormonin vaikutuksen kohdussa. Mifepristoni otetaan sairaalassa suun kautta.

Toinen lääkeaine, prostaglandiini, käynnistää kohdun supistelun ja kohdun tyhjenemisen. Vaginaan asetettavat prostaglandiini-pillerit voidaan asettaa paikoilleen kotona. Kohdun tyhjeneminen alkaa muutaman tunnin kuluttua pillereiden asettamisesta.

Lääkkein aiheutettu raskaudenkeskeytys on kirurgista menetelmää luonnonmukaisempi vaihtoehto. Se säästää kohtua, potilas ei tarvitse nukutusta ja tietää koko ajan, mitä tapahtuu. Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys voi olla kivulias, ja potilaalle määrätäänkin tavallisesti kipulääkkeitä. Lääkkeellisen raskauden keskeytyksen jälkivuoto voi kestää useita vuorokausia, jopa kaksikin viikkoa. Lääkkeillä toteutetun raskauden keskeytyksen jälkeen sairauslomaa tarvitaan 2-4 vuorokautta.

Lääkkein tehtävään raskaudenkeskeytykseen liittyy useammin kipuja kuin kirurgisesti tehtyyn. Lääkkeellinen keskeytys aiheuttaa kohdussa samantyyppiset supistuksen kuin synnytys. Kipuja voisi verrata koviin kuukautiskipuihin.

Kirurginen raskauden keskeytys

Kirurginen raskauden keskeytys voi tulla kyseeseen erityisesti silloin, kun raskautta on kestänyt yli 9 viikkoa, mutta yli 9. viikollakin ensisijainen keskeytysmenetelmä on lääkkeellinen. Kirurginen raskauden keskeytys tehdään sairaalassa nukutuksessa. Toimenpiteeseen kuuluu kohdunkaulan laajennus ja kohtuontelon imukaavinta. Ennen kaavintaa voidaan tarvita myös kohdunkaulan lääketieteellistä pehmentämistä kohdunsuun ja seinämien vioittumisen ehkäisemiseksi. Pehmennyshoitona käytetään emättimeen asetettuja prostaglandiinitabletteja.

Kirurginen keskeytys on lääkkein tehtävää keskeytystä nopeampi ja tehokkaampi. Potilas on myös unessa koko toimenpiteen. Kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy kuitenkin aina pieni komplikaatioriski. Toimenpiteeseen liittyvistä ongelmista tavallisin on runsas vuoto, jonka yleisin syy on istukkakudoskappaleen jääminen kohtuun. Silloin kaavinta joudutaan tekemään uudelleen. Toimenpiteen jälkeen potilas viettääkin muutaman tunnin sairaalassa, ja sairauslomaa tarvitaan 3-5 vrk.

Molempien raskauden keskeytysmenetelmien yhteydessä tulee suorittaa jälkitarkastus 2-4 viikon kuluttua toimenpiteestä. Olennaista on varmistua raskauden keskeytyksen onnistumisesta. Raskauden keskeytyminen varmistetaan tavallisesti raskaustestillä. Jälkitarkastusta varten ei tarvitse käydä lääkärillä.

Komplikaatioitta sujuneella raskaudenkeskeytyksellä ei ole todettu naisen hedelmällisyyttä heikentävää vaikutusta. Kohdunulkoista raskautta, keskenmenoja, ennenaikaista synnytystä tai etistä istukkaa ei esiinny enemmän raskaudenkeskeytyksen läpikäyneillä kuin muillakaan naisilla.


Lähteet:
http://www.duodecimlehti.fi, katsottu 10.2.2012
http://www.terveyskirjasto.fi, katsottu 10.2.2012
http://www.kaypahoito.fi, katsottu 10.2.2012


Muut sivut:

Perusfaktat abortista
Raskaudenkeskeytyksen menetelmät
Psyykkiset ja fyysiset vaikutukset
Tuki
Asiallinen kohtelu